Publications

 

Books 

1. FRYKERUDSGÅRDAR OCH DERAS MÄNNISKOR. AVD.I. FRYKERUDSGÅRDAR OCH MÄNNISKOR TIDEN OMKRING 1600 TILL 1746 (i: FRYKERUD II. EN BYGD I FÖRVANDLING, 630 s. [Utg. Stiftelsen Frykeruds Historia, Frykerud (tr.Karlstad) 1988], s.1-311 och BILAGOR TILL AVD. I, s.3-27). 

PÅ SVENSKA MED ENGELSK SUMMARY

Recension av boken i: Personhistorisk Tidskrift (PHT) av fil. dr Hans Gillingstam, Värmländsk Kultur av red. Peter Olausson, Wermlandiana, resp. Wermlandica av länsbibliotekarie BengtÅkerblom, Karlstad, Nya Wermlands-tidningen (NWT), Värmlands Folkblad mfl.

 

2. DEN LITTERATE BORGAREN. PUNKTSTUDIER OMKRING HANDELSMÄN OCH DERAS LITTERÄRA INTRESSEN UTIFRÅN BOUPPTECKNINGAR FRÅN PERIODEN 1652-1825. Licentiatuppsats vid Litteraturvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet, Göteborg 1991, 211 s, tr. 

PÅ SVENSKA MED TYSK SAMMANFATTNING

Recension av boken i:  Svenska Dagbladet, Under strecket 1992-01-31 av prof. Alf Åberg.

 

3. OBERDEUTSCHE IN SCHWEDEN. STUDIEN ZUM HANDEL UND BERGWERK, ZUR HERKUNFT UND SOZIALEN VERFLECHTUNG WÄHREND DER ZEIT DER GLAUBENSSPANNUNGEN IN AUGSBURG UND DER SCHWEDISCHEN GROSSMACHTZEIT. Diss. Lehrstuhl für Bayerische und schwäbische Landesgeschichte, Universität Augsburg 1992. 473 s. Mikrofish 1993.

PÅ TYSKA

 

4. ZUM EUROPÄISCHEN OCHSENHANDEL: DAS BEISPIEL AUGSBURG 1560 UND 1578. Scripta Mercaturae Verlag, Professor Dr. Harald Winkel, Am Roten Berg 5-9, D-6551 St. Katharinen 1992, 293 s. 

(Tryckn.bidrag från Deutsche Fleischerverband, Frankfurt am Main och Stadt Augsburg).

PÅ TYSKA MED SVENSK SAMMANFATTNING 

Recensioner av boken i: Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben [ZHVS]. 86. Band, Augsburg 1993, s.356-359 av Prof. Dr. Wolfgang Zorn; Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie. Herausgegeben von Harald Winkel und Ulrich Planck. Jahrgang 43. Heft 2 Dezember 1995 (erscheint im Februar 1997), DLG Verlag Frankfurt am Main, s.259-261 av Prof. Dr. Uwe Schirmer, Dresden.

 

5. EN BEFOLKAD BYGD OCH DESS PRÄST 1744-1815 - OM DEMOGRAFISK UTVECKLING OCH FÖRSAMLINGSPRÄSTENS ARBETSTIDER I FALLET FRYKERUD (i: FRYKERUD III - SOCKENKYRKA OCH FÖRSAMLINGSBOR, [utg. Stiftelsen Frykeruds historia, Karlstad 1995, 520 s.], AVD. II, s.I-298).

PÅ SVENSKA MED ENGELSK SUMMARY

Recension av boken i: Värmländsk Kultur av red. Peter Olausson, Wermlandiana, resp. Wermlandica av länsbibliotekarie BengtÅkerblom, Karlstad, Värmlands Folkblad mfl.

 

6. AUGSBURG UND SCHWEDEN IN DER FRÜHEN NEUZEIT. EUROPÄISCHE BEZIEHUNGEN UND SOZIALE VERFLECHTUNGEN. STUDIEN ZU KONFESSION, HANDEL UND BERGBAU, 1.Teilband, Scripta Mercaturae Verlag, Am Roten Berg 5-9, D-555 95 St. Katharinen 1998. 1. och 2.Teilband tillsammans 595 s. (Tryckn.bidrag från Schwäbische Forschungsgemeinschaft och Winkel-Stiftung) Utställd på den 50:e internationella bokmässan i Frankfurt am Main  i oktober 1998.

PÅ TYSKA

Recension av boken i: Archiv für Reformationsgeschichte. Beiheft Literaturbericht Vol.28 1999, nr 705 av Dr. Renate Blickle, Bern; Scandia. Tidskrift för historisk forskning. Årgång 1999. Band 66 Häfte 2 av doc. Sverker Oredsson, Lund 1999; Vallonättlingen av dr Bernt Douhan, Uppsala 1999; Dansk Historisk Tidskrift  av doc. Erling Ladewig Petersen; Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte Band 62 Heft 1 1999, s.362-363; Personhistorisk tidskrift 2001:2, Årg.97. Utg. av Personhistoriska Samfundet, Stockholm, s.172-176 av fil.dr Bernt Douhan;  Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 94. Band, Augsburg Jahrgang 2001, s.330-331 av Dr. Renate Blickle, Augsburg 2002; Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 2002; Zeitschrift für Historische Forschung 29. Band 2002 Heft 3. Herausgegeben von Johannes Kunisch, Klaus Luig, Peter Moraw, Heinz Schilling, Bernd Schneidmüller, Barbara Stollberg-Rilinger. Duncker & Humbold, Berlin 2002, s.460-462 av Dr. Stephanie Haberer, Augsburg.

 

7. AUGSBURG UND SCHWEDEN IN DER FRÜHEN NEUZEIT. EUROPÄISCHE BEZIEHUNGEN UND SOZIALE VERFLECHTUNGEN. STUDIEN ZU KONFESSION, HANDEL UND BERGBAU, 2.Teilband, Scripta Mercaturae Verlag, Am Roten Berg 5-9, D-555 95 St. Katharinen 1998. 1. och 2. Teilband tillsammans 595 s. (Tryckn.bidrag från Schwäbische Forschungsgemeinschaft, Augsburg och Winkel-Stiftung) Utställd på den 50:e internationella bokmässan i Frankfurt am Main  i oktober 1998.

PÅ TYSKA

Recension av boken i: Archiv für Reformationsgeschichte. Beiheft Literaturbericht Vol.28 1999, nr 705 av Dr. Renate Blickle, Bern; Scandia. Tidskrift för historisk forskning. Årgång 1999. Band 66 Häfte 2 av doc. Sverker Oredsson, Lund 1999; Vallonättlingen av dr Bernt Douhan, Uppsala 1999; Dansk Historisk Tidskrift  av doc. Erling Ladewig Petersen; Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte Band 62 Heft 1 1999, s.362-363; Personhistorisk tidskrift 2001:2, Årg.97. Utg. av Personhistoriska Samfundet, Stockholm, s.172-176 av fil.dr Bernt Douhan;  Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 94. Band, Augsburg Jahrgang 2001, s.330-331 av Dr. Renate Blickle, Augsburg 2002; Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 2002. Zeitschrift für Historische Forschung 29. Band 2002 Heft 3. Herausgegeben von Johannes Kunisch, Klaus Luig, Peter Moraw, Heinz Schilling, Bernd Schneidmüller, Barbara Stollberg-Rilinger. Duncker & Humbold, Berlin 2002, s.460-462 av Dr. Stephanie Haberer, Augsburg.

 

8. HANDELSFAMILJER PÅ STORMAKTSTIDENS EUROPAMARKNAD 1. RESOR OCH RESANDE I INTERNATIONELLA FÖRBINDELSER OCH KULTURELLA INTRESSEN. Augsburg, Antwerpen, Lübeck, Göteborg, Arboga. Warne förlag, Partille 2001. ISBN 91-86425-04-8. 

MEDDELANDEN FRÅN EKONOMISK-HISTORISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET.  NR 81. Göteborg 2001. ISSN 1403-2864.

PÅ SVENSKA MED ENGELSK ABSTRACT

Recension i Bibliotekstjänst nr 18, 2001. Nerikes Allehanda, Kultursidan den 23 oktober 2001, Kultursidan 14, Arboga på Europamarknaden av Lars Elin. 

Augsburger Allgemeine Zeitung Mittwoch den 12. September 2001, s.21, Augsburg am Markt. C. Dalhede untersuchte die Netzwerke der Handelsfamilien av kulturred. Alois Knoller, Augsburg (Sydtyskland). 

Scandinavian Economic History Review. Volume 50, Number: 2, 2002, s.112-113 Christina Dalhede, Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad I, II and III av Kurt Pedersen, The Aarhus School of Business. 

Zeitschrift des Vereins  für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde Nr 83/ 2003, s.321-323. Christina Dalhede, Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad. Stockholm: Warne 2001 av Dr. Hans-Jürgen Vogtherr, Uelzen. Västanbladet. GöteborgsRegionens Släktforskare. Årg. 24 2007 Nr 3. Göteborgiana. Bokanmälningar av Per Clemensson, s.23.

 

9. HANDELSFAMILJER PÅ STORMAKTSTIDENS EUROPAMARKNAD 2. RESOR OCH RESANDE I INTERNATIONELLA FÖRBINDELSER OCH KULTURELLA INTRESSEN. Augsburg, Antwerpen, Lübeck, Göteborg, Arboga. Warne förlag, Partille 2001.  ISBN 91-86425-15-3. 

MEDDELANDEN FRÅN EKONOMISK-HISTORISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET.  NR 82. Göteborg 2001. ISSN 1403-2864.

PÅ SVENSKA MED TYSK ZUSAMMENFASSUNG

Recension i Bibliotekstjänst nr 18, 2001. Nerikes Allehanda, Kultursidan den 23 oktober 2001, Kultursidan 14, Arboga på Europamarknaden av Lars Elin. 

Augsburger Allgemeine Zeitung Mittwoch den 12. September 2001, s.21, Augsburg am Markt. C. Dalhede untersuchte die Netzwerke der Handelsfamilien av kulturred. Alois Knoller, Augsburg (Sydtyskland).

Scandinavian Economic History Review. Volume 50, Number: 2, 2002, s.112-113 Christina Dalhede, Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad I, II and III av Kurt Pedersen, The Aarhus School of Business.

Zeitschrift des Vereins  für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde Nr 83/ 2003, s.321-323. Christina Dalhede, Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad. Stockholm: Warne 2001 av Dr. Hans-Jürgen Vogtherr, Uelzen.

Västanbladet. GöteborgsRegionens Släktforskare. Årg. 24 2007 Nr 3. Göteborgiana. Bokanmälningar av Per Clemensson, s.23.

 

10. HANDELSFAMILJER PÅ STORMAKTSTIDENS EUROPAMARKNAD 3. RESOR OCH RESANDE I INTERNATIONELLA FÖRBINDELSER OCH KULTURELLA INTRESSEN. Augsburg, Antwerpen, Lübeck, Göteborg, Arboga. CD-ROM med databasen RESOR OCH RESANDE. Warne förlag, Partille 2001. ISBN 91-86425-19-6. 

MEDDELANDEN FRÅN EKONOMISK-HISTORISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET.   NR 83. Göteborg 2001. ISSN 1403-2864.

PÅ SVENSKA OCH TYSKA MED TYSK ZUSAMMENFASSUNG

Recension i Bibliotekstjänst nr 18, 2001. Nerikes Allehanda, Kultursidan den 23 oktober 2001, Kultursidan 14, Arboga på Europamarknaden av Lars Elin. 

Augsburger Allgemeine Zeitung Mittwoch den 12.September 2001, s.21, Augsburg am Markt. C. Dalhede untersuchte die Netzwerke der Handelsfamilien av kulturred. Alois Knoller, Augsburg (Sydtyskland).

Scandinavian Economic History Review. Volume 50, Number: 2, 2002, s.112-113 Christina Dalhede, Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad I, II and III av Kurt Pedersen, The Aarhus School of Business.

Zeitschrift des Vereins  für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde Nr 83/ 2003, s.321-323. Christina Dalhede, Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad. Stockholm: Warne 2001 av Dr. Hans-Jürgen Vogtherr, Uelzen.

Västanbladet. GöteborgsRegionens Släktforskare. Årg. 24 2007 Nr 3. Göteborgiana. Bokanmälningar av Per Clemensson, s.23.

 

11. TOLAGSJOURNALER UNDER TIDIGMODERN TID I GÖTEBORG. KÄLLMATERIAL OCH MÖJLIGHETER. PROJEKTRAPPORTER GÖTEBORG OCH EUROPA NR.1.  RAPPORT FRÅN EKONOMISK-HISTORISKA INSTITUTIONEN, HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Nr. 17, Göteborg 2005.

Recension i Zeitschrift des Vereins für Lübecker Geschichte und Altertumskunde Nr85/2005, s.401-402: Christina Dalhede, Tolagsjournaler under tidigmodern tid i Göteborg. Källmaterial och möjligheter. Projektrapporter Göteborg och Europa 1600–1800. Nr. 1. (Rapport från Ekonomisk-historiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Nr. 17), Göteborg: Länstryckeriet AB 2005, av Dr Cornelia Meyer-Stoll, München.

Västanbladet. GöteborgsRegionens Släktforskare. Årg. 24 2007 Nr 3. Göteborgiana. Bokanmälningar av Per Clemensson, s.23.

 

12. VINER, KVINNOR, KAPITAL – EN 1600-TALSHANDEL MED POTENTIAL? FJÄRRHAN-DELSFAMILJERNA JERONIMUS MÖLLER I LÜBECK OCH SIBRANT VALCK I GÖTEBORG. HANDELSFAMILJER PÅ STORMAKTSTIDENS EUROPAMARKNAD 4.  Warne förlag, Partille 2006.

ISBN 91-86425-86-2. 

MEDDELANDEN FRÅN EKONOMISK-HISTORISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET.  NR 96. Göteborg 2006.  ISSN 1403-2864.

PÅ SVENSKA MED TYSK ZUSAMMENFASSUNG 

OCH ENGELSK ABSTRACT

Recension i Västanbladet. GöteborgsRegionens Släktforskare. Årg. 24 2007 Nr 3. Göteborgiana. Bokanmälningar av Per Clemensson, s.23.

Historisk Tidskrift Nr 3 2007 av Niklas Granrud.

Bengt Åkerblom Nya Värmlandsböcker (i: Wermlandiana nr 4 2007, utg. av Föreningen för Värmlandslitteratur, s.32-46), Christina Dalhede, Viner, Kvinnor, Kapital…, s.36-38. 

Ida Bull i Scandinavian Economic History Review 2008. Nr 1.

 

13. VAROR & FAMILJER, LÜBECK & GÖTEBORG. HANDELSFAMILJER PÅ STORMAKTSTIDENS EUROPAMARKNAD 5. CD-ROM. Warne förlag, Partille 2006.  

ISBN 91-86425-89-7. 

MEDDELANDEN FRÅN EKONOMISK-HISTORISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET.  NR 97. Göteborg 2006.  ISSN 1403-2864.

PÅ SVENSKA MED TYSK ZUSAMMENFASSUNG

OCH ENGELSK ABSTRACT

Recension i Västanbladet. GöteborgsRegionens Släktforskare. Årg. 24 2007 Nr 3. Göteborgiana. Bokanmälningar av Per Clemensson, s.23.

Historisk Tidskrift Nr 3 2007 av Niklas Granrud.

Bengt Åkerblom Nya Värmlandsböcker (i: Wermlandiana nr 4 2007, utg. av Föreningen för Värmlandslitteratur, s.32-46), Christina Dalhede, Viner, Kvinnor, Kapital…, s.36-38. 

Ida Bull i Scandinavian Economic History Review 2008. Nr 1.

 

14. Christina Dalhede och Magnus Andersson, TIDIGMODERNA HANDELSBÖCKER I SVENSKA STÄDER. KÄLLMATERIAL OCH MÖJLIGHETER. PROJEKTRAPPORTER GÖTEBORG OCH EUROPA 1600–1800. Nr 2.

ISSN 1650-9595

RAPPORT FRÅN EKONOMISK-HISTORISKA INSTITUTIONEN, HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTE-

BORGS UNIVERSITET NR18. Göteborg 2008.

PÅ SVENSKA MED engelsk ABSTRACT

 

ARTIKLAR I VETENSKAPLIGA OCH POPULÄRVETENSKAPLIGA TIDSKRIFTER I KRONOLOGISK ORDNING

 

av Dr. phil., Docent Christina Dalhede, 

Ekonomisk-historiska institutionen, 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

 

Symposieföredrag 8 mars 1985 vid Göteborgs Universitet, anordnat av forskningsgruppen Kulturkontakt och internationella migrationer. Symposiets tema: Modeller för positiva kulturmöten. Föredraget tryckt i symposierapporten: 

1 EXEMPEL PÅ INVANDRARES POSITIVA BIDRAG TILL SVERIGE UNDER HISTORISK TID (i: MODELLER FÖR POSITIVA KULTURMÖTEN. Red: C. Stendahl. Rapporter från ett symposium i mars 1985. Forskningsgruppen: Kulturkontakt och internationell migration. Papers in Anthropological Linguistics PAL 15. Göteborg 1986, S.27-54). 

På svenska

 

2 PEMER, NICOLAUS (I). (i: AUGSBURGER STADTLEXIKON. GESCHICHTE, GESELLSCHAFT, KULTUR, RECHT, WIRTSCHAFT. Hrsg. von Wolfram Baer, Josef Bellot, Tilman Falk, Rudolf Frankenberger, Hans Frei, Pankraz Fried, Wilhelm Liebhart und Josef Mancal) 1. Auflage. Perlach Verlag der Buchdruckerei Joh. Walch, Augsburg 1985).

På tyska

 

3 SYDTYSKT 2000-ÅRSJUBILÉUM - NYA PUBLIKATIONER - (i: PERSONHISTORISK TIDSKRIFT. Utgiven av Personhistoriska Samfundet. 1987. Årgång 83. Häfte 1-2, Stockholm 1988, s.93-98). 

På svenska

 

4 TYSKT OCH VALLONSKT. EXEMPEL PÅ BLANDNINGAR BLAND MÅNGA (i: VALLONÄTTLINGEN. JUBILÉUMSNUMMER 1988). 

På svenska

5 EN INVANDRARFAMILJ I ANDRA GENERATIONEN. FALLSTUDIE AV EN BOUPPTECKNING (i: KAROLINSKA FÖRBUNDETS ÅRSBOK 1986, Lund 1988, s.51-107). 

På svenska

Recension av artikeln i: Personhistorisk Tidskrift (PHT), Göteborgs-Posten (GP) 

 

6 NEUE AUGSBURGER QUELLEN ZUR KENNTNIS EUROPÄISCHER HANDELSHÄUSER UM 1600 (in: VIERTELJAHRSCHRIFT FÜR SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE 76. Band, 4/89. Herausgegeben von Professor Dr. Hermann Kellenbenz, Professor Dr. Hanns Pohl, Professor Dr. Wofgang Zorn. Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Stuttgart 1989, s.514-526).

På tyska

 

7 HANDELS- UND VERWANDTSCHAFTSBEZIEHUNGEN ZWISCHEN SCHWABEN UND TIROL: SEBASTIAN ESEL ALS BEISPIEL IM 16. JH. (in: ZEITSCHRIFT DES HISTORISCHEN VEREINS FÜR SCHWABEN. 82.Band, 1989, 280 S., Verlag Joh. Walch GmbH & Co, Augsburg 1989, S.24-38).

På tyska

 

8 LITTERATUR MED SYDTYSKA FÖRTECKEN (i: PERSONHISTORISK TIDSKRIFT. Utgiven av Personhistoriska Samfundet. 1989. Årgång 85. Häfte 3-4, Stockholm 1990, s.167-174).

På svenska

 

9 TILLFÄLLESLITTERATUR I POETIKENS SKOLA. EN FALLSTUDIE AV SEX PERSONSKRIFTER MELLAN 1699 OCH 1769 (i: PERSONHISTORISK TIDSKRIFT. Utgiven av Personhistoriska Samfundet 1990 Nr 3, Stockholm 1991, s.94-111). 

På svenska

 

10 SOCIAL- OCH SLÄKTHISTORIA (i: PERSONHISTORISK TIDSKRIFT. Utgiven av Personhistoriska Samfundet 1991 Nr 3-4, Stockholm 1992, s.89-92). 

På svenska

 

11 ZUR ERFORSCHUNG DES AUGSBURGER METZGERHANDWERKS IM 16. JAHRHUNDERT: FORSCHUNGSVORSCHLÄGE UND QUELLEN (in: SCRIPTA MERCATURAE. ZEITSCHRIFT FÜR WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGESCHICHTE 1/2 1990. Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. Friedrich-Wilhelm Henning und Prof. Dr. Harald Winkel, St. Katharinen 1990, s.81-131). 

På tyska

 

12 AUGSBURG. EN FRI STAD, RIKSSTAD OCH HANDELSSTAD (i: PEMER-NYTT. ÅRSSKRIFT FÖR SLÄKTFÖRENINGEN PEMER 1991 Årg. 3, Göteborg 1992, s.35-56).

På svenska

 

13 MILJÖER, MÄNNISKOR OCH MATERIAL. AXPLOCK FRÅN FORSKNINGSVISTELSER VID UTLÄNDSKA ARKIV. (i: ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING Nr 1 1992 (Arkivsamfundet, Riksarkivet), Stockholm 1992, s.7-46).

På svenska

 

14 HANDELSMAN MED INVANDRARBAKGRUND I 1700-TALETS SALVIIGRÄND. EN FALLSTUDIE I SOCIALA FLÄTVERK (i: PERSONHISTORISK TIDSKRIFT. TEMA: INVANDRARHISTORIA. Utgiven av Personhistoriska Samfundet 1993 Nr 1-2, Stockholm 1993, s.44-62).

På svenska

 

15 STADSBOR MED LITTERÄRA INTRESSEN (i: BERGSLAGSARKIV. ÅRSBOK FÖR HISTORIA OCH KULTURHISTORIA I BERGSLAGEN, Årg 5, 1993, s.17-40).

På svenska

 

16 TRE 1700-TALSHANDELSMÄN MED GEMENSAMMA INTRESSEN (i: PEMER-NYTT. ÅRSSKRIFT FÖR SLÄKTFÖRENINGEN PEMER 1993. ÅRGÅNG 5, Göteborg 1994, s.7-45).

På svenska

 

17 FRÜHNEUZEITLICHE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN AUGSBURG UND SCHWEDEN. (i: JAHRBUCH FÜR BAYERISCH-SCHWÄBISCHE GESCHICHTE 1995. BEITRÄGE UND BERICHTE. AUGSBURGER BEITRÄGE ZUR LANDESGESCHICHTE BAYERISCH-SCHWABENS. BAND 6. Reihe 7 der Veröffentlichungen der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft Schwäbische Forschungsstelle Augsburg der Kommision für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Verbindung mit der Universität Augsburg. Schriftleitung: Pankraz Fried. Jan Thorbecke Verlag Sigmaringen, 1996, s.85-112). 

På tyska

 

18 OXAR DREVS ÖVER HELA EUROPA: LÅNGA TRANSPORTER REDAN PÅ 1500-TALET (i: FORSKNING OCH FRAMSTEG 1996:4, s.26-29).

På svenska

Recension av artikeln i: Dagens Nyheter. Kultursidan 1996-06-03.

 

19 RECENSIONER AV UTLÄNDSK LITTERATUR (i: ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING NR 1/97, (Arkivsamfundet, Riksarkivet), Stockholm 1997, ÖVERSIKTER OCH RECENSIONER, s. 91-102).

På svenska

 

20 PRÄSTBOLET, PRÄSTBOLSVISAN OCH PRÄSTERNA I FRYKERUD (i: WERMLANDIANA 1997/2). (Med anledning av att jag av Föreningen för Värmlandslitteratur tilldelades 1997 års kulturpris ur Bengt Axelssons kulturfond). Karlstad 1997.

På svenska

21 EUROPEISK OXHANDEL OCH STÄDERNAS KÖTTKONSUMTION: 1570-80-TALETS AUGSBURG OCH 1650-60-TALETS GÖTEBORG (i: KAROLINSKA FÖRBUNDETS ÅRSBOK 1995, Lund 1997, s.25-74).

På svenska med tysk sammanfattning

 

22 FINNS DET KOPPLINGAR MELLAN UPPVÄXTTID OCH HISTORISKA FORSKNINGSOMRÅDEN? (i: BLAND OXAR OCH FRYKSDALINGAR. Två Värmlandsforskare berättar. Christina Dalhede. Anders Mattsson. Småskrifter utgivna av Föreningen för Värmlandslitteratur, Karlstad 1997, s.5-14). (Med anledning av att jag av Föreningen för Värmlandslitteratur tilldelades 1997 års kulturpris). 

På svenska

 

23”TYSKARNAS, NEDERLÄNDARNAS, HOLLÄNDARNAS OCH SKOTTARNAS GÖTEBORG.” OM UTLÄNDSKA BIDRAG TILL KARL IXS OCH GUSTAV II ADOLFS GÖTEBORG (i: FÖRR OCH NU XXVII. GÖTEBORGS HEMBYGDSFÖRBUNDS ÅRSBOK, s. 25-44), Göteborg 1998.

På svenska

Recension av artikeln i: Göteborgs-Posten (GP) 1998-07-10: Holländarnas Göteborg en myt? av Bengt A Öhnander.

 

24 VOM WESTSCHWEDISCHEN GÖTEBORG NACH HAFENSTÄDTEN IM SÜDLICHEN OSTSEERAUM. ZU SOZIAL-WIRTSCHAFTLICHEN BEZIEHUNGEN BEI HANDELSFAHRTEN  IM 17. JAHRHUNDERT. ZWISCHENBILANZ EINES EUROPA-PROJEKTES (i: SCHLÜSSEL ZUR GESCHICHTE. 700 JAHRE LÜBECKER ARCHIV. ZEITSCHRIFT DES VEREINS FÜR LÜBECKISCHE GESCHICHTE UND ALTERTUMSKUNDE, Band 78, 1998, s.349-379), Lübeck 1998.

På tyska

 

25 GÖTEBORG UND EUROPA IM 17. JAHRHUNDERT. SOZIAL-WIRTSCHAFTLICHE BEZIEHUNGEN UND KULTURELLE INTERESSEN DER HANDELSFAMILIEN. BERICHT ÜBER EIN SCHWEDISCHES EUROPAPROJEKT (i: SCRIPTA MERCATURAE. ZEITSCHRIFT FÜR WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGESCHICHTE 1998 / 2. Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. Friedrich-Wilhelm Henning, Prof. Dr. Rolf Walter und Prof. Dr. Harald Winkel, s.85-109), St. Katharinen 1998.

På tyska med engelsk och fransk sammanfattning

 

26-32 Christina Dalhede, följande artiklar i: AUGSBURGER STADTLEXIKON. 2. Völlig neu bearbeitete und erheblich erweiterte Auflage. Hrsg. von Günther Grünsteudel, Günter Hägele und Rudolf Frankenberger in Zusammenarbeit mit Wolfram Baer, Tilman Falk, Hans Frei, Pankraz Fried, Peter Geffcken, Wilhelm Liebhart und Josef Mancal), Perlach Verlag, Augsburg 1998:

26 CRISTELL, KAUFMANNSSFAMILIE, s.336

27 ESEL, KAUFMANNSFAMILIE, s.384

28 KRAFFTER, KAUFMANNSFAMILIE, s.577

29 OCHSENHANDEL, s.692

30 PEMER, KAUFMANNSFAMILIE, s.704

31 RINDERMARKT, s.755-756

32 WIDHOLTZ, KAUFMANNSFAMILIE, s.929

Samtliga artiklar  på tyska

 

33 SOCIO-EKONOMISKA NÄTVERK OCH FLÄTVERK. INTERNATIONELL ORIENTERING OCH GEMENSAMMA INTRESSEN – EN KOMMENTAR (i: Peter Aronsson, Solveig Fagerlund, Jan Samuelson (red.), NÄTVERK I HISTORISK FORSKNING – METAFOR, METOD ELLER TEORI?, Rapporter från Växjö universitet Humaniora Nr 1-1999, s.192-204), Växjö 1999.

På svenska

 

34 THE EUROPEAN OX TRADE IN EARLY MODERN TIME. SOUTHERN GERMANY, THE  SOUTHERN NETHERLANDS AND WESTERN SWEDEN (i: AGRARIAN SYSTEMS IN EARLY MODERN EUROPE. TECHNOLOGY. TOOLS. TRADE. SKRIFTER OM SKOGS- OCH LANTBRUKSHISTORIA nr 13, Ed. Britt Liljewall, Nordiska Museet, s.57-95), Stockholm 1999.

På engelska

 

35 FARTYGEN KOMMER, FARTYGEN GÅR. GLIMTAR FRÅN UTRIKESHANDELNS AKTÖRER I 1600-TALETS GÖTEBORG (Göteborg Förr och Nu XVIII. Göteborgs Hembygdsförbunds Årsbok 2000, s.15-24), Göteborg 2000.

På svenska

 

36”TOLAGSTOLD” I 1600-TALLETS GÖTEBORG (i: ZISE. TOLD- OG SKATTEHISTORISK TIDSSKRIFT, 23. årgang 2000 Nr.3, utgiven av Told- og Skattehistorisk Selskab i København, s.147-151). 

På danska

 

37 DIE GRÜNDUNG DES ANNA-KOLLEGS UND DIE VERBINDUNG DER STIFTERFAMILIE PEMER ZU SCHWEDEN (i: Gymnasium bei St. Anna (Hrsg.), EINE AUGSBURGER SCHULE. IM WANDEL DER ZEIT. DAS GYMNASIUM BEI ST. ANNA. BEGLEITBUCH ZUR GLEICHNAMIGEN AUSSTELLUNG VOM 8.11.2000-7.12.2000, s.42-47), Augsburg 2000.

På tyska

 

38 STRATEGISCHE WARENVERSORGUNG EUROPÄISCHER STÄDTE. DAS BEISPIEL GÖTEBORG IM 17. JAHRHUNDERT (i: SCRIPTA MERCATURAE. ZEITSCHRIFT FÜR WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGESCHICHTE 2 / 2000. Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. Friedrich-Wilhelm Henning, Paul Thomes, Prof. Dr. Rolf Walter und Prof. Dr. Harald Winkel, s.41-60), St. Katharinen 2000.

På tyska med engelsk och fransk sammanfattning

 

39 SÅ NÅDDES SVERIGE AV EUROPAS NÄTVERK (i: Forskning och Framsteg 2001:2, s.40-43).

På svenska

 

40 GÖTEBORGSHANDEL MED 1600-TALSVINER. FJÄRRHANDLAREN SIBRANT VALCK OCH HANS VINSORTIMENT (i: SPIRITUS NR 4. SKRIFTSERIE FRÅN VIN- & SPRITHISTORISKA MUSEET. ÅRGÅNG 2002. TIDSKRIFT FÖR FORSKNING KRING SVENSK ALKOHOLKULTUR, s.48-75), Stockholm 2002.

På svenska

 

41 GÖTEBORG I CENTRUM PÅ 1600-TALET (i: Dagens Forskning. Tidning för vetenskap och kultur, teknik och samhälle Nr 21  4-5 november 2002, s.31), Stockholm 2002.

På svenska

 

42 FORSKNINGSUPPLEVELSER I EUROPAARKIV (i: Av kärlek till arkiv. Festskrift till Erik Norberg. Skrifter utgivna av Riksarkivet 20, s.403-409), Stockholm 2002.

På svenska

 

43 ”SARA BADERS” OCH ULRICH BADER PÅ STORMAKTSTIDENS EUROPAMARKNAD (i: SLÄKTFORSKARNAS ÅRSBOK 2005, s.187-212).                                       

 På svenska

 

44 EARLY MODERN MERCHANT FAMILIES. FOREIGN INTERMEDIARIES IN SWEDISH CITIES. THE GOTHENBURG MARKET IN THE 17TH CENTURY (i: XIV INTERNATIONAL ECONOMIC HISTORY CONGRESS. HELSINKI, FINLAND, 21 TO 25 AUGUST 2006. Session 16). Helsinki 2006. CD-Rom.

På engelska

 

45 AXPLOCK UR VINHANDELNS HISTORIA. EN TIDIGMODERN KREDITMARKNAD MED VINSTGIVANDE VOLYMER? (i: SPIRITUS. VIN & SPRITHISTORISKA MUSEETS ÅRSSKRIFT 2007. NR 9, s.81-118). Stockholm 2007.

På svenska

 

46 HANDELSFAMILJER I LÜBECK OCH GÖTEBORG. HANDELSBÖCKER, KONTAKTNÄT, VAROR OCH KREDITER PÅ 1600-TALETS EUROPAMARKNAD (i: BERGSLAGSHISTORIA 2007, utg. av Föreningen Bergslagshistoriskt arkiv, Karlstad 2007). 

På svenska

 

Christina Dalhede, [Recension av] Poul Enemark, DANSK OKSEHANDEL 1450-1550. FRA EFTERÅRSMARKEDER TIL FORÅRSDRIVNING I-II, Aarhus Universitetsforlag 2003. ISBN 87 7288 880 6. Band I: 578 s.; Band II:422 s. [DANISH OX TRADE 1450-1550. FROM AUTUMN MARKETS TO SPRING MARKETS I-II] (i: SCANDINAVIAN ECONOMIC HISTORY REVIEW [SEHR] 2004:1.

På engelska

 

MANUSKRIPT

Christina Dalhede, Handelsböcker, kontaktnät, varor och krediter på en tidigmodern Europamarknad. Paper till Handelshistoriska nätverkets symposium i Uppsala 2008-02-07/08.

 

Allan och Christina Dalhede, Från Färgelanda till Flötemarken vid Kynnefjäll. 1800-talsmigration, familjebakgrund och samhällsengagemang (i: Hembygden 2008. Red. Gudrun Rydberg, Dalslands Hembygdsförbunds Årsbok, s.xx-xx). Uddevalla 2008.

 

Christina Dalhede, Invandrare som resurs. Bland-Européer och handelsfamiljer i det tidigmoderna Europa. Bokmanuskript 2008.