Publications

Books

Forthcoming 2009, Nyberg, K. (Ed.) Stockholms textila handel och manufaktur, 1722–1846. (The Textile Trades of Stockholm, c. 1722-1846) Stockholma Förlag 2009. Manuskript om 13 kapitel samt en separat katalog.(2 draft)

Forthcoming 2009, Nyberg, K. , Andersson G. (eds.) Övergångar mellan historiska handelsformer i Skandinavien under modern tid. (Organisation of foreign and domestic trade in the Transition to Modern Time in Scandinavia) Opuscula Historica Upsaliensia. Manuskript, 15 paper and 4 comments (1 draft)

Nyberg, K. (ed.), Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782–1824. (The Copper King. The Merchant House Bengt Magnus Björkman, c. 1782–1824) (Stockholmsmonografi No 172). With an English summary. Stockholmia Förlag: Stockholm 2006. 472 pp.

Nyberg, K., Kommersiell kompetens och industrialisering. Norrköpings ylleindustriella tillväxt på Stockholms bekostnad. 1780-1846. (Commercial Competence and Industrialisation: the Transition of the Woollen Industry in Nineteenth Century Sweden) (Uppsala Studies in Economic History No 44) With an English summary. Uppsala University Library: Uppsala 1999. 237 pp.

Nyberg, K., Köpes: Ull - Säljes: Kläde. Yllemanufakturens företags¬former i 1780-talets Stockholm. (Wanted: Wool, For Sale: Cloth. Types of Companies in the Woollen and Worsted Trades in Stockholm 1780s) With an English summary. Uppsala 1992. (Diss. Uppsala University) 408 pp.

Chapters in books

Forthcoming 2009, Nyberg, K. ”Tal om Yppighets Nytta: skeppsbroadeln, textilhandeln och manufakturerna under 1700-talet” (Luxuary, the ’Skeppsbron Nobility and  the Textile Trades in 18th century Sweden) in Louise Wallenberg & Dirk Gindt (eds.) Mode på tvären: En tvärvetenskaplig introduktion till modevetenskap. (An introduction to fashion Studies) Raster Förlag, Manuskript (1 draft, 41 500 tkn) and 7 pictures with comments .

Forthcoming, Nyberg, K. ”Cultural Transfer and the “Skeppsbron nobility” in 18th century Stockholm: Foreign Merchants as Intermediaries in the Introduction of New Wares” in North, M. (ed.) Kultureller Austausch in der Frühen Neuzeit.

Nyberg, K. ” Risk, tillit och kreditvärdighet: finansiella nätverk i 1700- och 1800-talets Stockholm” (Risk, trust and financial networks in 18th Century and early 19th Century Stockholm) in Nyberg, K. (red) Handel och risk. Fyra uppsatser från Ekonomisk-historiska mötet vid Umeå universitet 2005. (Uppsala Papers in Economic History, No 2). Medverkande: Anna Brismark, Ylva Hasselberg, Pia Lundqvist, Klas Nyberg, Sven Olofsson. Med kommentarer av Klas Nyberg och Ylva Hasselberg. Uppsala 2007, pp. 57–85.

Nyberg, K. ” Kommentar till Anna Brismark, Sven Olofsson och Pia Lundqvist” i

Nyberg, K. (red) Handel och risk. Fyra uppsatser från Ekonomisk-historiska mötet vid Umeå universitet 2005. (Uppsala Papers in Economic History, No 2). Med kommentarer av Klas Nyberg och Ylva Hasselberg. Uppsala 2007, pp. 87–93.

Nyberg, K. ”Ekonomins huvudstad – tärande och närande” (Growth and Capital Cities. Early Modern Stockholm) S:t Eriks årsbok 2007: Huvudstaden. Stockholm 2007, p. 86–99.

Nyberg, K. ”Speet, Petter” Svenskt Biografiskt Lexikon, band XXXIII, Stockholm 2007, s. 18–21.

Nyberg, K. ””finare klädes arbetare... ...icke stådt att bekommas från någon annan ort än Achen” – Immigrationen av textilarbetare till Sverige 1739–1773” (Migration of Textile Workers from the Aachen-Limburg Area to 18th century Stockholm) in Ahlberger, C. & Lundqvist, P. (red) Varans vägar och världar, Göteborg 2007, pp. 132–144.

Nyberg, K., “Inledning” (Introduction), in Nyberg, K. (ed.), Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782–1824. (Stockholmsmonografi No 172). Stockholmia Förlag: Stockholm 2006, pp. 13–22.

Nyberg, K., “Stockholms grosshandel under 1700-talet” (The Merchant Houses in 18th Century Stockholm), in Nyberg, K. (ed.), Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782–1824. (Stockholmsmonografi No 172). Stockholmia Förlag: Stockholm 2006, pp. 23–40.

Nyberg, K., “Handelshuset Björkman i Stockholm 1780–1824” (The Merchant House Bengt Magnus Björkman, c. 1782–1824), in Nyberg, K. (ed.), Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782–1824. (Stockholmsmonografi No 172). Stockholmia Förlag: Stockholm 2006, pp. 41–70.

Nyberg, K., “Kopparkungen I – europeisk och svensk kopparhantering under Björkmans tid” (The Copper King I – The European and Swedish Copper Trade in the 18th and early 19th Century), in Nyberg, K. (ed.), Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782–1824. (Stockholmsmonografi No 172). Stockholmia Förlag: Stockholm 2006, pp. 102–112.

Nyberg, K., “Kopparkungen II – Fiskars bruk i Finland 1783–1822” (The Copper King II – The Transition of the Fiskars Ironworks from an Iron Making to a Copper Making Community), in Nyberg, K. (ed.), Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782–1824. (Stockholmsmonografi No 172). Stockholmia Förlag: Stockholm 2006, pp. 113–154.

Nyberg, K., “Finansiella nätverk – kredit- och egendomsförhållanden” (Financial Networks, Credit and Property Rights), in Nyberg, K. (ed.), Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782–1824. (Stockholmsmonografi No 172). Stockholmia Förlag: Stockholm 2006, pp. 155–182.

Nyberg, K., “Bengt Magnus Björkmans gärning i perspektiv” (Bengt Magnus Björkman in the Age of Revolutions), in Nyberg, K. (ed.), Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782–1824. (Stockholmsmonografi No 172). Stockholmia Förlag: Stockholm 2006, pp. 307–322.

Nyberg, K., “Summary. The Copper King: The Merchant House Bengt Magnus Björkman in Stockholm c. 1782–1824”, in Nyberg, K. (ed.), Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782–1824. (Stockholmsmonografi No 172). Stockholmia Förlag: 2006, pp. 333–346.

Nyberg, K., “Forskningsläge och källmaterial” (Previous Research and Primary Sources), in Nyberg, K. (ed.), Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782–1824. (Stockholmsmonografi No 172). Stockholmia Förlag: 2006, pp. 355–360.

Nyberg, K., “Utvecklingen över tiden för handelshus av olika storlek” (Methodological remarks), in Nyberg, K. (ed.), Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782–1824. (Stockholmsmonografi No 172). Stockholmia Förlag: 2006, pp. 364–366.

Nyberg, K., ”’Jag existerar endast genom att äga kredit’. Tillit, kreditvärdighet och finansiella nätverk i 1700-talets och det tidiga 1800-talets Stockholm” (Credit and trust in 18th and 19th Century Stockholm), in Berglund, M. (ed.), Sakta vi gå genom stan. Stadshistoriska studier tillägnade Lars Nilsson. (Monografier utgivna av Stockholms stad No 176) Stockholmia: Stockholm 2005, pp. 184

Nyberg, K., ”Fabriksstädernas framväxt under 1800-talet” (The Development of Textile Factory Cities in 19th Century Sweden), in Aktuellt om Historia 2004:1, (Organ för Historielärarnas Förening) Stockholm 2004, pp.40–44.

Nyberg, K., ”Stora Barnhuset. Stockholm under 1700-talet” (The Big Orphanage in 18th Century Stockholm), in Blick. Stockholm nu och då. Volym 1. Stockholm 2004, s. 86-92.

Eggeby, E. & Nyberg, K., ”Stad i stagnation 1720–1850” (The Stagnating Stockholm 1720–1850), in Nilsson, L. (ed.), Staden på vattnet. Band 1. (Monografier utgivna av Stockholms stad No 159:1) Stockholmia: Stockholm 2002, pp. 185–276.

Nyberg, K., ”Staten, manufakturerna och hemmamarknadens framväxt i Sverige 1720–1850” (The State and The Textile Trades in 18th and 19th Century Sweden), in Isacson M. & Morell M. (eds.), Industrialismens tid. Ekonomisk–historiska perspektiv på svensk industriell omvandling under 200 år. SNS 2002, pp. 59–80.

Nyberg, K., ”Dagspressens roll i marknadsinstitutionens framväxt” (Advertising, Newspapers and the birth of the Market Institution), in Folk och press i rörelse. Sylwan No 5 (Den svenska Pressens historia) (Eds. Karl-Erik Gustafsson & Per Rydén) Göteborg 1999, pp. 105–119.

Nyberg, K., “‘Flexible specialization’ and regional markets before industrialisation and a national market: the impact of factors of demand in the transition of the woollen industry during the early 19th century Sweden”, in Olsson U. (ed.), Business and European Integration since 1800. Regional, National and International Perspectives. (Medd. från Ekonomisk-hist. Inst. Vid Göteborgs univ No 71) Göteborg 1997, pp. 219–241.

Nyberg, K. et al. ”Handel och marknadsföring. Problem i samband med marknadsinstitutionens framväxt i svensk industrialisering”, (Trade and marketing, together with Mats Fagerberg, Pernilla Jonsson och Erik Lindberg). Rapport 2. Kultur och konsumtion i Norden 1750-1950, Magnusson, L. & Söderberg, J. (eds). (Historiallinen arkisto 110:2. Finska historiska samfundet. Helsingfors 1997, pp. 135–165.

Nyberg, K., ”Att rekonstruera arbetsprocessen: ett metodproblem. Arbetskraftsåtgången i textilmanufakturen under 1700-talet” (Reconstruction of yarn, cloth and working hours in the worsted textile manufacturing process in 18th century Sweden), in Simonson, B./Thörnquist, A. (eds.) 1993, Arbete, Genus, Fackförening. Tre teman vid den tredje nordiska arbetslivshistoriska konferensen i Holmsund juni 1991. Skrifter från historiska institutionen i Göteborg. No 3, pp. 25–44.

Articles in Journals

Nyberg, K., ”Brittisk teknik, svensk överföring och finländskt mottagande? Textilindustrin i Sverige och Finland 1809–1870. Exemplet ylleindustrin.” (The Woollen industry in 19th Century Sweden and Finland), in Historisk tidskrift, No 4: 2000, pp. 613–639.

Nyberg, K., ”Textiles in Scandinavia: A comparative study of two industrial organisation models in the urban woollen trade in Sweden c.1785–1820”, in The Nordic Textile Journal 1/99 Centrum för Textilforskning: Borås, pp. 6–16.

Nyberg, K. & Jonsson, P. & Fagerberg, M. & Lindberg, E., ”Trade and marketing: Some Problems concerning the Growth of Market Institutions in Swedish Industrialisation” Scandinavian Economic History Review, Vol 46, no 1998: 1, pp. 85–102.

Working papers and reports

Nyberg, K. (red) Handel och risk. Fyra uppsatser från Ekonomisk-historiska mötet vid Umeå universitet 2005. Uppsala Papers in Economic History. Med kommentarer av Klas Nyberg och Ylva Hasselberg. Uppsala 2007/2008, in press.

Nyberg, K., The ”Skeppsbro Nobility” in Stockholms Old Town 1650-1850. A Research program on the role and significance of trade capitalism in Swedish economy and society. Uppsala Papers in Economic History. Research Report No 49. Uppsala 2001. 21 p.

Magnusson, L, & Nyberg, K., ”Konsumtion och industrialisering i Sverige 1820–1914. Ett ekonomisk-historiskt forskningsprogram” (Consumption and Industrialisation in Sweden 1820 – 1914. An Economic History Research Programme), Uppsala Papers in Economic History. Research Report No 38. Uppsala universitet 1995. 31 p.